سامانه ارسال و پیگیری مقالات

فرآيند پذيرش و ارزيابي مقاله:

پس از مطالعه راهنماي نويسندگان مقالة خود را متناسب با اهداف نشريه تنظيم كنيد. بعد از ثبت مقاله، سامانه به شما كد رهگيري خواهد داد، كه سند پيگيري‌هاي بعدي شما مي‌باشد. حداكثر پس از دو تا چهار ماه از دريافت مقاله، نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش از طريق همين سامانه اعلام مي‌گردد.

ورود به سيستم
نام کاربري شماره ملي يا شماره پاسپورت شما مي باشد

رمز خود را فراموش کرده ام

عضويت: کليک نماييد

ارتباط با ما