خبرخوان ها

موجود نمی باش?

نشريه خانه خوبان - یکشنبه, 08/29/1401 - 18:06
موجود نمی باشد
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات فرهنگي اجتماعي

سال سيزدهم- شماره اول - پياپي 28 (بهار و تابستان 1401)

نشريه معرفت کلامي - پنجشنبه, 08/12/1401 - 05:29
عنوان فرعي:  معرفت كلامي-28-بهار و تابستان-01-13-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت شماره 297 -شهریور 1401

نشريه معرفت - یکشنبه, 08/08/1401 - 03:58
عنوان فرعي:  معرفت-297-شهریور-1401-31-6 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

تاريخ اسلام در آينه پژوهش 51/ پاييز و زمستان 1400

تاريخ در آينه پژوهش - دوشنبه, 08/02/1401 - 08:01
عنوان فرعي:  تاريخ اسلام در آينه پژوهش-51-پاييز و زمستان-1400-18-2 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال هجدهم، شماره دوم، پياپي 51، پاييز و زمستان 1400

 

سال انتشار:  1400 شماره مجله:  51

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت فرهنگي اجتماعي 52/ پاييز 1401

نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي - یکشنبه, 08/01/1401 - 05:20
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي-52-پاييز-1401-13-4 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال سيزدهم، شماره چهارم، پياپي 52، پاييز 1401

 

 

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

انوار معرفت 21/پاييز و زمستان1400

حکمت عرفاني - سه شنبه, 07/12/1401 - 19:58
قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال دهم، شماره دوم، پياپي 21، پاييز و زمستان 1400

 

سال انتشار:  1400

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

سال دوازدهم- شماره دوم - پياپي 27 (پاييز و زمستان 1400)

نشريه معرفت کلامي - پنجشنبه, 06/31/1401 - 23:29
عنوان فرعي:  معرفت كلامي-27-پاييز و زمستان-00-12-2 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان سال انتشار:  1400 شماره مجله:  27 تعداد صفحه:  238
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت شماره 295 -تیر1401

نشريه معرفت - دوشنبه, 05/31/1401 - 04:23
عنوان فرعي:  معرفت-295-تیر-1401-31-4 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان سال انتشار:  1401 شماره مجله:  295 تعداد دوره:  سال سی و یکم
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت فرهنگي اجتماعي 51/ تابستان 1401

نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي - سه شنبه, 05/11/1401 - 16:23
عنوان فرعي:  معرفت فرهنگي اجتماعي-51-تابستان-1401-13-3 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401

 

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت شماره 294 -خرداد1401

نشريه معرفت - پنجشنبه, 05/06/1401 - 16:33
عنوان فرعي:  معرفت-293-خرداد-1401-31-3 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

معرفت ادیان 51/تابستان 1401

نشريه معرفت اديان - دوشنبه, 03/23/1401 - 17:51
عنوان فرعي:  معرفت اديان-51-تابستان-01-13-3 0تومان 3500تومان
عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 22/بهار و تابستان 1400

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي - یکشنبه, 12/29/1400 - 05:39
عنوان فرعي:  اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي-22-پاييز و زمستان-00-11-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال يازدهم، شماره اول، پياپي22، بهار و تابستان 1400

 

سال انتشار:  1400 شماره مجله:  22

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي