اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://eslampajoheshha.nashriyat.ir
به روز رساني: 1 هفته 3 روز قبل

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي 27/ بهار و تابستان 1400

جمعه, 03/06/1401 - 09:08
عنوان فرعي:  اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي-27-بهار و تابستان-1400-14-1 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 27، بهار و تابستان 1401

 

 

سال انتشار:  1400

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي 26/ پاييز و زمستان 1400

چهارشنبه, 01/24/1401 - 01:47
عنوان فرعي:  اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي-26-پاييز و زمستان-1400-13-2 قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 26، پاييز و زمستان 1400

 

سال انتشار:  1400 شماره مجله:  26

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي