اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي

همزمانسازی محتوا
آدرس سايت نشريه: http://modiriyati.nashriyat.ir
به روز رساني: 7 هفته 3 روز قبل

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 21/پاييز و زمستان 99

سه شنبه, 05/05/1400 - 09:35
قيمت نسخه فيزيكي:  0تومان قيمت نسخه pdf:  3500تومان

 

سال انتشار:  1399 شماره مجله:  21 شماره صفحه:  0

مطالعه بیشتر

عنوان تمام نشريات جديد چاپ شده: نشريات تخصصي