معرفی

معاونت پژوهش

تاکنون مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره با تربيت بيش از هزار دانش‌آموخته در رشته‌هاي گوناگون علوم انساني و اسلامي، در مقاطع مختلف تحصيلي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري، و انتشار صدها جلد کتاب گران‌سنگ و ده‌ها نشريه علمي و تخصصي در حوزه‌هاي گوناگون علوم انساني و اسلامي،‌ به سهم خود، گام‌هاي بلندي در بازشناسي و بازآفريني فرهنگ ديني برداشته است. معاونت پژوهشي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره با تأسيس و راه‌اندازي «اداره كل نشريات تخصصي» گام بلندي در اين زمينه برداشته است. از جمله نشريات تخصصي اين اداره، عبارتند از:
الف. نشريات علمي ـ پژوهشي
1. «روان‌شناسي و دين»؛ 2. «قرآن شناخت»؛ 3. «معرفت اديان»؛ 4. «معرفت اقتصاد اسلامي»؛ 5. «معرفت سياسي»؛ 6. «معرفت فرهنگي اجتماعي»؛ 7. «معرفت فلسفي»؛ 8. «معرفت كلامي» 9. «تاريخ اسلام در آينه پژوهش»
ب. نشريات علمي ـ ترويجي
1. «معارف عقلي»؛ 2. «معرفت اخلاقي»؛ 3. «معرفت»؛ 4. «اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي»
ج. نشريات علمي ـ تخصصي
1. «اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي»؛ 2. «حكمت عرفاني»؛ 3. «معارف منطقي»؛ 4. «معرفت حقوقي»؛ 5. «پژوهش» 6. «عيار پژوهش در علوم انساني»
مجموعه‌اي که پيش‌رو داريد،‌ حاوي اطلاعات اجمالي در خصوص نشريات تخصصي است که تاکنون به زيور طبع آراسته گشته و هريک به سهم خود توانسته‌اند، مخاطبان فرهيخته‌ زيادي را جذب نمايند.

اداره كل نشريات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره زير نظر معاونت پژوهش 18 نشريه چاپ مي کند که مورد استقبال مجامع علمي و دانشگاهي مي‌باشد.

نشاني: قم، بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره، طبقه چهارم، اداره كل نشريات تخصصي.
تلفنامور مشتركان نشريات تخصصي: 32113474

تلفن امور مشتركان خانه خوبان: 32113122 (025)

تلفن امور مشتركان ديدار آشنا: 32113677 (025)

سامانه ارسال و پيگيري مقالات: http://nashriyat.ir/SendArticle
ايميل: nashrieh@qabas.net